0577-62860666

Önümler

Dünýäniň durnukly energiýa geljegine ýolbaşçylyk etmek

Moreday hakda

about us

Dünýäde öňdebaryjy
Durnukly energiýa geljegi

Wideo gör

Hakynda
Moreday

MOREDAY-nyň strategiki göz öňüne getirişi, energiýa ýetmezçiligini we global ýylylyk täsirini ýeňip geçmek üçin täze energiýa çözgütlerine we taslamalaryna gatnaşýan dünýä belli marka bolmakdyr.Dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatyny senagatlaşdyrmagyň iň soňky ugry hökmünde internetiň tehniki goldawyny we AI-ni has köp maksatly gün maksatlary (döwrüň we ösüşiň täsirini dowam etdiriň. Netijede dünýäniň gün ulgamy elektrik senagatynyň esasy nokady bolar).

 • experience

  15+ýyllyk tejribe

 • projects

  10000+taslamalary

 • distribution

  100+ýurtlaryň paýlanyşy

 • patents

  50+PCT patentleri

 • lines

  10+önümçilik liniýalary

 • annual

  25%gözleg we gözleg işlerine ýyllyk satuw

Taslama meselesi

Dünýäniň durnukly energiýasyna ýolbaşçylyk etmek

Habarlar maglumatlary

Habarlar maglumatlary

06

22-05

Ösüş goraýjysynyň roly we iş ýörelgesi

Surge goraýjy Surge, (Surge goraýyş enjamy) li-de aýrylmaz enjam ...

30

22-04

Halkara zähmet güni gutly bolsun

Workershli işçiler ýatlanmaga mynasyp, Halkara zähmet güni gutly bolsun.Bize goşulmak üçin baglanyşyga basyň ...

27

22-04

Gorag goragçysyny nädip saýlamaly - muny äsgermezlik etmäň!

Binada ýokary bahaly maglumat güýji bolan elektroniki önümler bolsa, olaryň durmak ukyby ...

Has köp

Bilermenimiz bilen gürleşiň