0577-62860666
page

Sergiler

Iň soňky sergilerimize göz aýlaň

Markamyzyň abraýyny güýçlendirýän we Awstraliýada, Braziliýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki ýurtlarda bazarymyzy giňeldýän sergimizdäki iň soňky önümlerimizi barlamaga çagyrýarys.

● 2021.9 Hytaý Guanç Guangzhouou Gün sergisi

MOREDAY, 2021-nji ýyldaky Guanç Guangzhouou fotowoltaik sergisine 1000V 1500V DC wyklýuçateller we gün elektrik çözgütleri bilen gatnaşdy.

Günorta Hytaýda uzak möhletli işewür hyzmatdaşlarymyz bilen tanyşanyma şat.

● 2021.10 Braziliýa günara sergi

MOREDAY, Braziliýanyň Sao Paulo şäherinde geçirilen 2021-nji ýyldaky Gün sergisine gatnaşdy.

Braziliýa, gün PV gorag çözgütleri bolan iň möhüm bazarlardan biridir.

● 2021.6 Şanhaý SNEC halkara gün energiýasy sergisi

SNEC Şanhaý dünýädäki iň uly gün fotoelektrik sergisidir.

MOREDAY, yzygiderli 7 ýyl bäri iň uly gün energiýasy sergisine gatnaşdy.


Bilermenimiz bilen gürleşiň