0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MDIS-40 32a 4 polýus 1000V 1200V Gün Dc ​​izolýator kommutatory

Izolýator wyklýuçatelleri (esasy izolýator wyklýuçateli hem diýilýär) tehniki hyzmat etmek üçin belli bir zynjyry izolýasiýa edýän we toklaryň geçmeginiň öňüni alýan enjamlar ýa-da ulgamlardyr.Bu wyklýuçateller elektrik torlary, aşhana gurallary we ş.m. ýaly birnäçe elektrik enjamlary we amaly programmalar üçin ulanylýar.

MDIS-40 MDIS seriýasy 1200v çenli naprýa .eniýede göni tok (DC) ulgamlaryny geçirmek üçin ulanylýar.Olaryň akylly dizaýny, fotowoltaik (PV) ulgamlaryna geçmek üçin idealdygyny aňladýar.Ösen önümçilik mümkinçilikleri sebäpli, birikdirijiler ýokary durnuklylyga eýe.Jaý materiallary kompýuter izolýasiýa wyklýuçatelini -5 ℃ ~ + 40 range aralygynda doly ýükde işlemäge mümkinçilik berýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Güýçli gurnama, gowy möhürlemek

Dürli gurnama ssenarilerine gabat gelmek üçin amatly sim, polo positiveitel we otrisatel aragatnaşyk islege bagly

Reňk gabat gelmegi: gara we çal

Energiýa saklaýjy pru springina, çalt kommutasiýa ulanyp, ýokary tizlikli "öçürmek" kommutasiýa mehanizmi.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň