0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MDIS-40MD 1000V Dc Gün ip66NW izolýator kommutatorlary Pv kesmek kommutatory

Izolýator wyklýuçatelleri (esasy izolýator wyklýuçateli hem diýilýär) tehniki hyzmat etmek üçin belli bir zynjyry izolýasiýa edýän we toklaryň geçmeginiň öňüni alýan enjamlar ýa-da ulgamlardyr.Bu wyklýuçateller elektrik torlary, aşhana gurallary we ş.m. ýaly birnäçe elektrik enjamlary we amaly programmalar üçin ulanylýar.

Howa bilen goralýan izolýasiýa wyklýuçatelleriniň MDIS seriýasy, wyklýuçatelleriň ygtybarly diapazony bolup, motor ýüklerini ýa-da beýleki ýokary induktiw ýükleri üýtgetmek ýaly islendik daşarky programma üçin amatly.Singleeke, goşa we üç polýus wyklýuçatelleriň arasynda 20-den 62 amper aralygynda ulanylýar.Wyklýuçateliň ölçegleri 165mm x 82mm, umumy beýikligi 85mm.Esasy gurnalan mehanizm has aňsat ýatyrylmagyny we has köp sim otagyny üpjün edýär.Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen izolýator wyklýuçatelleri açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Onüklemegi açmak we öçürmek

OFF ýagdaýynda 7 mm deşikli gulplanyp bilýän tutawaç, ýokarky we aşaky IP66 reýtinginde goşa 25mm sapakly geçiriji ýazgylar agyr tozanyň we suwuň girmeginiň öňüni alýar.

UV garşylygy

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1_01 1_02 1_03 1_04 1_05 1_06 1_07


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň