0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

DC galypdan ýasalan korpusyň döwüjisi 2p 3p 4p 1000v 125amp Mccb

MDV1 galypdan ýasalan korpusyň döwüjisi, 1000V naprýa .eniýeli izolýasiýa naprýa .eniýesi, 1000V DC we ondan pes naprýa .eniýeli elektrik ulgamlaryna ulanylýar we 250A tok derejesi.Zynjyr döwüjilerde zynjyrlary we elektrik enjamlaryny zeperlerden goramak üçin artykmaç ýük, gysga utgaşma we wolt woltly gorag enjamlary bar.IEC60947-2 we GB14048.2 ülňülerine laýyklykda dik ýa-da keseligine gurup bolýar

MOREDAY MDM1 seriýaly galypdan ýasalan korpus döwüjiler elektrik energiýasyny paýlamak we çyzyklary we elektrik enjamlaryny aşa ýükden, gysga utgaşmadan, toprakdan, woltdan, syzmakdan we beýleki näsazlyklardan goramak üçin ulanylýar.Dürli aýratynlyklar bar, termomagnit, elektron we galyndy tok görnüşleri bar.Dürli näsazlyklar bilen iş salyşyp biler, çyzyklar we enjamlar üçin hemmetaraplaýyn gorag üpjün edip biler, gereksiz elektrik togunyň öňüni alar we elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

  • IEC 60947-2 standarty
  • Toprakly ýa-da esassyz ulgamlarda ulanylyp bilner
  • –40-dan 85ºC-e çenli daşky gurşaw şertlerinde synag edildi
  • 65A-250A 1000V çenli bar
  • Mugt çalyşmak üçin 3 ýyl kepillik

Sorag-jogap

1-nji sorag.Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?
A1: Önümlerimiziň kepillik möhleti 24 aý.

2-nji sorag.Barlag hakda näme?
A2: Çig maldan ahyrky önümlere çenli temperaturanyň ýokarlanmagy, duz sepmek synag geçiriji görnüşi synagy, mehaniki durmuş synagy we ş.m. ýaly ähli gözegçilik ulgamymyz bar.

3-nji sorag.Şahadatnamalar üçin näme bar?
A3: CE&CB.Önümlerimiz IEC60947-3 we IEC60269-2 standartlaryndan geçýär.

4-nji sorag.Töleg şertleri näme?
A4: T / T, L / C, Western Union, Paypal, Alibaba söwda kepilligi hemmesi kabul ederliklidir.

5-nji sorag.Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?
A5: Müşderiniň her dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen R&D toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan we satuwdan gowy hyzmatlary hödürlemek üçin satuw toparymyz bar.

6-njy sorag.MOREDAY üçin nädip agent bolmaly?
A6: Satuwyň dolanyşygyna we bazaryňyzda gözleg geçireris.Gyzyklanýan bolsaňyz, ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Jikme-jiklikler Suratlar

xp_201 xp_202 xp_203 xp_204 xp_205 xp_206 xp_207


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň