0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Kuwwat paýlaýyş gutusy metal diwara gurlan sarp ediji bölümi mcb gutusy

Fotowoltaik tora birikdirilen paýlaýyş gutusy, gün paneliniň öndürýän elektrik toguny birleşdirýär we şol bir wagtyň özünde zynjyr ulgamyny goraýar.

AC paýlaýyş gutusy AC ulgamyndaky tok öçürijileriň esasy bölegi hökmünde işleýär.AC paýlaýyş gutularynyň MDDB seriýasy öý, senagat we täjirçilik PV elektrik öndürmek ulgamlary üçin amatlydyr;6kW bir fazaly PV energiýa öndürmek we 20kW üç fazaly PV elektrik öndürmek ulgamyna ulanylýan MDDB seriýaly iň ýokary kuwwat. Suw geçirmeýän gutuda ýerleşdirilen, açyk we içerde dürli gurşawda ulanmak üçin amatly.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Customöriteleşdirilen hyzmat müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elmydama elýeterlidir.Elektrik stansiýasyndan elektrik energiýasynyň sarp edilişine gözegçilik etmek üçin AC paýlaýyş gutusynda internet hyzmaty hem berlip bilner.

AC paýlaýyş gutusy tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar we ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.ACDB-iň goşulmagy ulgamy gurmagyň umumy wagtyny ep-esli azaldar.“AC Distribution Box” gurnaýjysyna dürli ýükleri bir ýerden biri-birinden izolirlemäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen abatlaýyş we tehniki hyzmaty has ygtybarly we çaltlaşdyrýar.

Aýratynlyklary

1. Birnäçe funksiýa

Rainagyş geçirmeýän / suw geçirmeýän / poslama garşy

2. Gurmak we tehniki hyzmat etmek

3. Securityokary howpsuzlyk

Awtomatiki öçürijiler bilen enjamlaşdyrylan
Eartheriň syzmagyndan goramak.
AC tarapynda näsazlyk bar bolsa ulgamy goraýar.
Içki simleri, şol sanda çeňňek, ferrol we geýinmek bilen.

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Derňewi iberenimden soň sitata we jikme-jik maglumatlary haçan alyp bilerin?
A. Jogap 24 sagadyň dowamynda iberiler.

2-nji sorag.Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
Yes: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

3-nji sorag.Bukjanyň standarty näme?
A. Müşderiniň islegine görä standart bukjany ýa-da ýörite bukjany eksport ediň.

4-nji sorag.Zawodyňyz haýsy önümiň hilini hödürleýär?
A. Biz ýokary hilli bäsdeşlik bahalaryny hödürleýäris.

5-nji sorag.OEM işini kabul edýärsiňizmi?
A. OEM-i kabul edýäris.

6-njy sorag.Önümçilik kuwwatyňyz nähili?
A. 100000 PCS / aý.Her önümiň dürli önümçilik kuwwaty bar, jikme-jiklikleri e-poçta arkaly gürleşip bileris.

7-nji sorag.Placeer zakaz etmezden ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?
A. Elbetde.

8-nji sorag.Ibermegiň usuly näme?
A. Ekspress bilen, howa, deňiz, otly bilen iberýäris.

9-njy sorag.Sargyt goýbermek islesem, töleg usuly haýsy?
A. T / T, Paypal, Western Union, L / C, Söwda kepilligini kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň