0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Vokary hilli 1000v DC Gün PV predohranitel we predohranitel saklaýjy (TUV, CE)

Ereýän predohraniteller geçiriji materiallaryň ýylylyk we elektrik aýratynlyklaryna täsir edýär.Ereýän predohranitel, tokdaky tok gaty ýokary bolanda elektrik toguny aýyrýan elektrik howpsuzlygy enjamy hökmünde çykyş edýär.

Gün ulgamlarynda çakdanaşa çakdanaşa öňüni almak üçin goşa sigortaly ýokary derejeli DC 1000V sigorta saklaýjylary öndürýäris.Gysga utgaşdyryjy we artykmaç goragçy hökmünde ýokary we pes woltly güýç paýlaýyş ulgamlarynda, dolandyryş ulgamlarynda we elektrik enjamlarynda giňden ulanylýar.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Her bölekde 10A-dan 30A çenli iň ýokary tok kuwwatyna iki sany 10x38mm birleşdiriji baglanyşyk bolup biler, bu bolsa her bir predohranitelde köp ýer tygşytlamak üçin iki sany PV massiw girişini öz içine alyp biljekdigini aňladýar.

Her bir predohranitel eýesi gysga utgaşmany goramaga ukyplydygyny anyklamak üçin giň synagdan geçýär.

Satuwdan soňky uzak möhletli hyzmatyň ýokary hilli önümiň sebäpleri bilen umumy müşderileriň kanagatlanmasyny gazandyk.

Aýratynlyklary

  • 1000V 30A
  • 1P 10 * 38mm predohranitel baglanyşygy
  • Barmagyň ygtybarly degmegi

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen.

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. PV elektrik stansiýalarynyň eýesi we konstruktory hökmünde.

3. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň.

4. Mugt nusga hyzmatyny beriň

5. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

6. OEM hyzmatyny beriň

7. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

8. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1 Önümleriňiziň kepilligi näçe wagt?

J: Önümlerimiziň kepillik möhleti 18 aý.

 

2 Önümleriňiziň materialy näme?

J: Plastmassa, yza gaýdyşyň V0 synpy.

 

3 Barlag hakda näme?

J: Çig maldan ahyrky önümlere çenli ähli gözegçilik ulgamymyz bar, temperaturanyň ýokarlanmagy, duz sepmek synag geçiriji görnüşi, mehaniki durmuş synagy.

 

4 Şahadatnamaňyz näme?

J: Önümlerimiz IEC60947-3 we IEC60269-2 standartlaşdyrylan.

 

5 Töleg şertleri näme?

J: TT, Paypal, Western Union we L / C kabul ederliksiz.

 

6 Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

J: Bizde dürli müşderi talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.

Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän satuw toparymyz bar.

 

7 MOREDAY üçin nädip agent bolmaly?

J: Bolýar!Satuw dolanyşygyna bagly bolarys we bazaryňyzda gözleg geçireris.Gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin ara alyp maslahatlaşalyň!

Jikme-jiklikler Suratlar

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň