0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Currentokary tok 3 polýus 1000v 1500v 320a DC galypdan ýasalan tok zynjyry döwüji Mccb

MDM6Z-320 pes woltly elektrik gurnamalarynyň esasy gorag ulgamy.MDM6Z-320 her elektrik panelinde oturdylýar, elektrik enjamlarynda we ýüklerde aşa woltlaryň ýaýramagynyň öňüni alýar.ýük, gysga utgaşma we naprýa .eniýe astynda, zynjyry we tok enjamlaryny döwmekden gorap biler.Gurmak dik ýa-da dereje bolup biler we standart IEC60947-2 we GB14048.2-e laýyk gelýär.

MOREDAY dc togtatmak enjamy ýa-da elektrik enjamlarynyň içinde şahanyň zynjyryny goramak eýýäm üpjün edilen ýa-da talap edilmedik ýerlerde aşa köp goragy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Enjamlar göni tok (DC) dolandyryş zynjyr programmalary üçin niýetlenendir.Gün energiýasy ulgamynda MDM6Z 3P DC750V 4P DC1000V, “Molded Case Circuit Breaker” dc tok öçürijisinde ýöriteleşdirilen.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Ownuk göwrüm

Breakingokary döwmek ukyby

Elektrik togy gysga

Wibrasiýa garşy

Ansat gurnama

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

xp_101 xp_102 xp_103 xp_104 xp_105 xp_106 xp_107 xp_108


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň