0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Dc setirleri 600v 1000v Ip65 Solar Pv setir paneli Array Power Combiner Box

MOREDAY 600V 1000V DC kombinator gutusy inwertor üçin amatly (MAX giriş naprýa DCeniýesi DC600V / DC1000V, 2-6 PV giriş kanaly, 1 çykyş kanaly, ýekeje MPPT inwertor).Guty korpusy PVC in engineeringenerçilik materiallaryndan ýasalyp, ýangyn saklaýjy, temperaturanyň ýokarlanmagy, täsire garşy, ultramelewşe we beýleki synaglar bilen synag edilýär.IP65 gorag derejesi.
Dizaýn we konfigurasiýa “Fotowoltaik çatryk enjamlary üçin tehniki spesifikasiýa” CGC / GF 037: 2014.Ulanyjylary ygtybarly, gysga, owadan we ulanylýan fotowoltaik ulgam önümleri bilen üpjün ediň.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Önümler ýokary hilli materiallardan ýasalýar (PC / ABS)

2. Gorag derejesi IP65 / IP66

3. Işleýiş temperaturasy -25 ℃ ~ + 60 ℃

4. IK10 gorag synpy

5. Ogrulyga garşy ýekeje gulp

6. Suw geçirmeýän zolak

7. Gurlan tokly sim

8. Suw geçirmeýän terminal

9. Simde oňyn we otrisatel polýuslar

10. Berkidiji ýaý

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

4-strings-_01 4-strings-_02 4-strings-_03 4-strings-_04 4-strings-_05


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň