0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Pv birikdirijisi DC ISOLATOR IP66NW BILEN MC4 birleşdirijisi bilen

Izolýator wyklýuçateli (esasy izolýator wyklýuçateli hem diýilýär) tehniki hyzmat etmek üçin belli bir zynjyry izolýasiýa edýän we toklaryň geçmeginiň öňüni alýan enjamlar ýa-da ulgamlardyr.Bu wyklýuçateller elektrik setleri, gün ulgamy we ş.m. ýaly birnäçe elektrik enjamlary we amaly programmalar üçin ulanylýar.

MDIS-40MD DC izolýator Dem alyş klapany we MC4 bilen gönüden-göni tok (DC) 1200v çenli naprýa ateniýede geçmek üçin ýörite işlenip düzüldi. Professional dizaýn we şeýle naprýaageseniýeleri bahaly tokda üýtgetmek ukyby fotowoltaikde goragy üýtgetmek üçin amatlydygyny aňladýar ( PV) ulgamlary.Käbir ýurtlarda ähli PV ulgamlarynda PV wyklýuçatelleri bolmaly.Suw geçirmeýän örtükli bu fotowoltaik wyklýuçatel, açyk fotoelektrik ulgamyny gurnamagyň izolýasiýa meselesini ajaýyp ýerine ýetirýän IP66 suw geçirmeýän ukybyna eýe.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

DC izolýasiýa wyklýuçateli, esasan, fotowoltaik elektrik öndüriş ulgamynda komponentler bilen inwertorlaryň arasynda çyzyk izolýasiýasy üçin ulanylýar.Önümiň suw geçirmeýän häsiýeti IP66-a ýetýär.Önümiň içki ýadrosy inwertoryň giriş liniýasyna gözegçilik etmek üçin inwertoryň içinde gurnalyp bilner. DC izolýasiýa wyklýuçateli, 1000V DC çenli iş naprýa .eniýesi we 32A çenli bahalandyrylan tok bilen izolýasiýa goragy üçin amatlydyr täsirli izolýasiýa.Esasan fotoelektrik meýdanynda ulanylýar. DC izolýasiýa wyklýuçateli izolýatoryň izolýasiýa güýjüniň peselmegi ýa-da AC motorynyň gysga zynjyrly hadysasy, AC motory jaýyň arasyndaky izolýatoryň zaýalanmagy sebäpli elektrik toguny syzdyranda ýüze çykýar. Elektrik üpjünçiligini düzediji enjamyň ygtybarly işlemegini kepillendirýän, esasy ykdysady ýitgileriň we şahsy şikesleriň öňüni almak üçin, hereketlendirijiniň hereketlendiriji ulgamynda üýtgeýän hereketlendirijiniň hereketlendirijisiniň hereketlendiriji ulgamynda AC hereketlendirijisi we DC tizleşdiriji mehanizm ýa-da başga sebäpler.

Aýratynlyklary

UV çydamly IP66 goşundy

Örän gysga elektrik togy takmynan 2m

"Öçürilen" ýagdaýynda diňe ýapylýar

Terminal terminaly

1EC60947-3, AS / NZS60947.3: 2015

DC-PV1 DC-PV2 DC-21B

10A-dan 32A çenli DC1200v çenli

Gurmak aňsat

 

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öz zawodyňyz barmy?

A1: Hawa, biziň iki zawodymyz bar, biri ueueking sebitinde, biri Zhejiang welaýatynyň Wenzhou sebitinde

2-nji sorag: Hil barada?
A2: Önümleriň ýokary hilli islegdigini üpjün etmek üçin halkara SAA, TUV, CB, CE, RosH aldyk.

3-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz nähili?
A3: Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 7-20 gün gerek bolar.belli bir gowşuryş wagty elementlere we
sargydyňyzyň mukdary.

4-nji sorag. Mende adaty talap bar bolsa, meniň düşünjäm boýunça dizaýn etjek adam barmy?
A4: Hawa, ýöriteleşdirilen sargytlaryň hiç hili kynçylyksyz dowam etdirilmegini üpjün etmek üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.

5-nji sorag.Nusga görä öndürip bilersiňizmi?
A5: Hawa, nusgalaryňyz bar bolsa öndürip bileris we şoňa görä ösdürip bileris.

6-njy sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
A6: Hawa, biziň öz QC toparymyz bar we önümlerimiz eltilmezden ozal berk gözden geçiriler

7-nji sorag. Mysal üçin töleg yzyna gaýtarylyp berilýärmi ýa-da ýok?
A7: sargyt tassyklanandan soň yzyna gaýtarylyp berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň