0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Gün ulgamy 1200v Dc 32A izolýator wyklýuçateli PV birikmesini kesmek

Izolýasiýa wyklýuçateli, esasan, elektrik toguny öçürmezden “elektrik üpjünçiligini izolirlemek, işlemegi öçürmek we kiçi tok zynjyrlaryny birikdirmek we kesmek” üçin ulanylýan kommutasiýa enjamy.

MDIS-40 MDIS seriýasy 1200v çenli naprýa .eniýede göni tok (DC) ulgamlaryny geçirmek üçin ulanylýar.Olaryň akylly dizaýny, fotowoltaik (PV) ulgamlaryna geçmek üçin idealdygyny aňladýar.Ösen önümçilik mümkinçilikleri sebäpli, birikdirijiler ýokary durnuklylyga eýe.Jaý materiallary kompýuter izolýasiýa wyklýuçatelini -5 ℃ ~ + 40 range aralygynda doly ýükde işlemäge mümkinçilik berýär.


 • :
 • f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Güýçli gurnama, gowy möhürlemek

  Dürli Gurluş ssenarilerine gabat gelmek üçin amatly sim, oňyn we otrisatel aragatnaşyk islege bagly

  Reňk bilen deňeşdirme: Gyzyl we Sary

  Energiýa saklaýjy pru springina, çalt kommutasiýa ulanyp, ýokary tizlikli "öçürmek" kommutasiýa mehanizmi.

  Sorag-jogap

   1-nji sorag: Sorag ibereniňizden soň sitataňyzy we jikme-jik maglumatyňyzy alyp bilýän wagtym önümiňiz bilen gyzyklanýan bolsam?
  A1: yourhli soraglaryňyza 24 sagatda jogap berler.
  2-nji sorag: Sargytdan ozal bir nusga alyp bilerinmi, sebäbi önümiňiziň hili hakykatdanam ýokmy?
  A2: Elbetde!Mugt nusgalary hödürläp bileris, nusga sargyt ynamy berkitmegiň iň gowy usulydyr öýdýäris.Anketany bize iberiň we mugt nusga alyň!
  3-nji sorag: Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin maňa katalog iberip bilersiňizmi?
  A3: Hawa, önümleriň katalogy bar.Katalog ibermek üçin hatar bilen habarlaşyň ýa-da e-poçta iberiň.
  4-nji sorag: Maňa ähli önümleriňiziň baha sanawy gerek, bahalaryň sanawy barmy?
  A4: Elbetde, bahalaryň sanawyny size iberip bileris, e-poçta salgyňyzy maňa iberiň.
  5-nji sorag.OEM işini kabul edýärsiňizmi?
  A5: Siziň ygtyýaryňyz bilen OEM-i kabul edýäris. Biz hem size ODM edip bileris.
  6-njy sorag: Gowşuryş nähili? Sebäbi olara hakykatdanam zerur.
  A6: Nusgalaryň bahasy 2-3 gün.Köpçülikleýin sargyt 7-15 gün.
  7-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  A7: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
  8-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  A8: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar
  9-njy sorag: Haýsydyr bir kepillik ýa-da satuwdan soňky hyzmat?
  A9: thehli önümleriň 2-4 ýyl kepilligi bar.Haýsydyr bir hil taýdan nägilelik bar bolsa, 5 günüň içinde çözgüt bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Bilermenimiz bilen gürleşiň