0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

TUV Ce 1p 2p 3p 4p 6ka 600v 1000v Dc Miniature Circuit Breaker mcb

Miniatýura zynjyry döwüji (MCB), pes woltly elektrik zynjyrlaryny artykmaç tokdan ýa-da gysga utgaşmadan artykmaç toguň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýan awtomatiki işleýän elektrik wyklýuçatelidir.MCB-ler adatça 125 A çenli tok derejesine baha berilýär, sazlanyp bilinýän syýahat aýratynlyklaryna eýe däl we işleýän ýylylyk ýa-da termiki-magnit bolup biler.

Loadük izolýasiýasy we artykmaç ýük / gysga zynjyrdan goramak funksiýalary bilen DC Miniature Circuit Breaker MDB1Z-63, fotoelektrik we energiýa saklaýyş ýaly DC programmalary üçin niýetlenendir we esasan batareýa bilen gibrid inwertoryň arasynda ýerleşýär.MDB1Z-63 senagat, söwda, beýik we ýaşaýyş jaýlaryny zynjyrdan goramakda giňden ulanylýar.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Bu zynjyr döwüjileriň esasy dizaýn ölçegleri, çalt we ygtybarly tok kesilmegini ýerine ýetirmek üçin ylmy ýaýy öçürmek we fleş barýer tehnologiýasyny üpjün etmekdir.Gapdalynda.

Biziň desgamyzda kiçi zynjyr döwüjileriň hilini üpjün edýän global häkimiýetleriň şahadatnamalary bar.

Aýratynlyklary

63A çenli tok bahasy

Häzirki çäklendiriji dizaýn

B 、 C we D egrileri boýunça toparlara bölünen gysga utgaşmanyň üç derejesi.

Alýan nurbatlary ýitirip bolmaz

Aragatnaşyk ýagdaýynyň görkezijisi (gyzyl / ýaşyl)

DIN demir ýolunda aňsat gurnama

IEC60898-1 we GB / T10963.1 standarty

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň