0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

MDAC3 7KW EV ÇARGER

1.Gyzykly dizaýn
Kiçijik ululyk, aňsat gurnama we tehniki hyzmat.
2. Howpsuz we ygtybarly
GB / T-20234-2015 milli standartyna laýyk geliň
Woltdan pes, aşa tok, aşa temperatura, EFO we beýleki gorag funksiýalary.
3.Sart we amatly
Funksional displeý çyralary, wilka we zarýad, kredit kartoçkasy bilen.
4. Kiçijik gurnama meýdançasy
Diwara gönüden-göni gurnamak üçin diwara gurlan plastinka bilen gelýär.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MOREDAY 7kW we 11kW AC zarýad sütünleri integral korpus bilen bezelendir we IP65 tozan we suw geçirmeýän standartyna laýyk gelýär;akylly tor birikdiriş funksiýalaryna eýedir, doly Netcom 4G baglanyşygyny we jübi telefonyny Bluetooth işjeň tanamagy goldaýar we uzakdan bellemegiň zarýad berişini we uzakdan programma üpjünçiliginiň täzelenmegini amala aşyryp biler.Ulanyjylaryň şahsy zarýad beriş isleglerini kanagatlandyrmakdan başga-da, has köp elektrik ulagy ulanyjylarynyň işlemegi üçin amatly bolan Programma girip, zarýad beriş sütünleri daşarky paýlaşylyp bilner.Täze zarýad beriji ýaragyň has gowy ergonomiki dizaýny bar we deri ýaly materialdan ýasalyp, saklamagy has tebigy we ellemek has amatly edýär.Şeýle hem zarýad bermegi çalt gutarmak üçin bir düwmä basmak düwmesini birleşdirýär.Zarýad beriş sütüni iki sany gurnama usulyny üpjün edýär: diwara gurlan we pola oturdylan.11kW DC zarýad beriş sütünini gurmak, 380V üç fazaly AC elektrik üpjünçiliginiň goldawyny talap edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary

    Bilermenimiz bilen gürleşiň