0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Qualityokary hilli Custom Ip 65 Elektrik kabinetiniň elektrik paýlanyşy B.

AC paýlaýyş gutusy AC ulgamynyň içindäki tok öçürijiler üçin esasy bölek hökmünde işleýär.AC Distribution Box MDDB seriýasy öý, senagat we täjirçilik fotoelektrik energiýa öndüriji ulgamlar üçin amatlydyr;MDDB seriýasy '6kW bir fazaly fotowoltaik energiýa öndürmek we 20kW üç fazaly fotoelektrik öndürmek ulgamyna ulanylýan iň ýokary kuwwat.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Customöriteleşdirilen hyzmat müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elmydama elýeterlidir.Elektrik stansiýasyndan elektrik energiýasynyň sarp edilişine gözegçilik etmek üçin AC paýlaýyş gutusynda internet hyzmaty hem berlip bilner.

AC paýlaýyş gutusy tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar we ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.ACDB-iň goşulmagy ulgamy gurmagyň umumy wagtyny ep-esli azaldar.“AC Distribution Box” gurnaýjysyna dürli ýükleri bir ýerden biri-birinden izolirlemäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen abatlaýyş we tehniki hyzmaty has ygtybarly we çaltlaşdyrýar.

Aýratynlyklary

1. Ownuk ululyk we ýeňil agram

Kabinet materialy: PC / ABS / Poslamaýan polat (islege görä)
Bedeniň gorag derejesiniň daşynda: suw geçirmeýän IP65

2. Gurmak we tehniki hyzmat etmek

3. Securityokary howpsuzlyk

Awtomatiki öçürijiler
Eartheriň syzmagyndan goramak.
AC tarapynda näsazlyk bar bolsa ulgamy goraýar.
Baglar, ferrollar we geýinmek bilen içerki sim.

Ulgam çözgüdi

Biz gün ulgamynyň çözgüdi boýunça hünärmen

1. 5GW-dan gowrak taslama tejribesi

2. Longi, Sungrow, Jinko we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ediň

3. Mugt nusga hyzmatyny beriň

4. Daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýär

5. OEM hyzmatyny beriň

6. Gün ulgamy boýunça 12 ýyldan gowrak tejribämiz bar we garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçiliklerimiz bar

7. IS09001 、 CE 、 CB 、 TÜV 、 SAA 、 NEMKO 、 VDE 、 CQC we Gold-sun we ş.m. ýokary hilli bolmagy üçin kepilnama aldyk.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz gün ulgamyny öndüriji we jemlenen kooperatiwimiziň kuwwaty 5GW + ýetdi.

2. Barlamak üçin nusgalar berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli müşderi üçin mugt nusgalar berip bileris.

3. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?

A1) Mysal üçin: 1-2 gün;
A2) Kiçijik sargytlar üçin: 3-5 gün;
A3) Köpçülikleýin sargytlar üçin: 7-10 gün;
Her niçigem bolsa, sargyt we töleg wagtyna bagly.

4. OEM işini kabul edýärsiňizmi?

OEM-i siziň ygtyýaryňyz bilen kabul edýäris.

5. Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Şoňa görä ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris we iňlis dilinde gürleýän inerener onlaýn hyzmat hödürleýär.

6. haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde TÜV, CE, CB, SAA we ş.m.

7. Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän hyzmat näme?

Müşderiniň dürli talaplaryna ýetmek üçin galyby dizaýn edip we ösdürip biljek hünärmen inerener toparymyz bar.Şeýle hem, satuwdan öň satuwdan soň gowy hyzmat hödürleýän hünärmen satuw toparymyz bar.

Jikme-jiklikler Suratlar

img (1) img (2) img (3) img (4) img (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň