0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

Volokary woltly tora birikdirilen şkaf

Bölünen transformatoryň naprýa .eniýe derejesi 35kV, inwertor moduly we güýçlendiriji modul bolsa fotowoltaik modullar tarapyndan döredilen DC güýjüni 35kV naprýa .eniýe derejesine gönüden-göni öwürmek we birleşdirmek, soňra bolsa fotowoltaik güýçlendiriji guty transformatoryna birleşmek. gözenekGutynyň ýerleşişi ýokary woltly otaga, transformator otagyna we inwertor otagyna bölünýär.Raýat güýjüniň iň soňky dizaýn düşünjesini birleşdirýär.Umumy gurluşy ykjam, funksiýasy doly, guty korpusynyň poslama garşy güýçli ukyby, daşky gurşawa uýgunlaşmagy we ýerinde gurnamak ýönekeý, diňe prefabrik binýady gerek., meýdan işiniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň