0577-62860666
por

SOLAR-dan has köp

1500v 400a Kebşirlenen kese zynjyr döwüjisi göni tok mccb

MDM5Z-400 pes woltly elektrik gurnamalarynyň esasy gorag ulgamydyr.MDM5Z-400 her bir elektrik panelinde oturdylýar, bu elektrik enjamlarynda we ýüklerde aşa woltlaryň ýaýramagynyň öňüni alýar.ýük, gysga utgaşma we naprýa .eniýe astynda, zynjyry we elektrik üpjünçiligini döwmekden gorap biler.Gurmak dik ýa-da dereje bolup biler we standart IEC60947-2 we GB14048.2-e laýyk gelýär.

MCCB-iň (galypdan ýasalan gap-gaç döwüjiniň) esasy artykmaçlygy, uzakdan ýapmak, UV syýahaty we ş.m. ýaly täze geljegi gurup, öz islegimize görä düzüp bilmekimizdir, çykdajy nukdaýnazaryndan howa öçürijiniň iň gowy çalşygydyr şeýle hem has gowy işlemek.Mundan başga-da, häzirki sazlamany we galypdan ýasalan tok öçürijide wagt sazlamasyny sazlap bilersiňiz.


f72bd6774b6cacb0cf2aff092a95a802

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Ownuk göwrüm

Breakingokary döwmek ukyby

Elektrik togy gysga

Wibrasiýa garşy

Ansat gurnama

Sorag-jogap

S: Derňewi iberenimden soň sitata we jikme-jik maglumatlary haçan alyp bilerin?
J: Jogap 24 sagatdan iberiler.

S: Siz bilen beýleki üpjün edijileriň arasynda näme tapawut bar?
J: Ilki zawodda CB şahadatnamasy bar.Gowy dizaýn bilen ýokary hilli.

S: placeer zakaz etmezden ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?
J: Elbetde!

S: Gowşuryş nähili? Sebäbi olara hakykatdanam zerurlyk bar?
J: Esasan köp mukdarda sargyt üçin 7 günlük aksiýamyzda nusga bar

S: Ibermegiň usuly näme?
J: Ekspress bilen, howa, deňiz, otly bilen iberýäris.

S: Sargyt goýbermek islesem, töleg usulyny haýsy kabul edýärsiňiz?
J: T / T, Paypal, Western Union, L / C, Söwda kepilligini kabul edýäris.

S: Pacakge nähili?
J: 1 sany orta gutyda gaplanan 1 MCB.

S: Iň ýokary baha naprýa? Eniýesi näme:
J: 1500VDC.

Jikme-jiklikler Suratlar

xp_201 xp_202 xp_203 xp_204 xp_205 xp_206 xp_207


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bilermenimiz bilen gürleşiň